Renovatie

Renovatie of aanbouw

Dankzij onze jarenlange ervaring en expertise op vlak van daktimmerwerk, zijn wij uw geschikte partner voor uw dakrenovatie.

We komen langs om uw bestaande dak te inspecteren en zo te inventariseren welke vernieuwingen noodzakelijk dan wel door u gewenst zijn. Dit kan gaan van bijkomend isoleren, plaatsen van nieuwe spanten, vergroten dak tot aanpassen dakkapellen en dakoversteken.

Projecten in de kijker